Tài liệu

Bài tuyên truyền phòng, chống thiên tai 2022

Việt Nam là thành viên của Nghị định thư Kyoto và Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Khung hành động Hyogo về giảm nhẹ thiên tai và Hiệp định ASEAN về quản lý thiên tai và ứng phó khẩn cấp (AADMER).

Hệ thống pháp luật trên đã hỗ trợ đắc lực cho việc triển khai các nhiệm vụ quan trọng của công tác phòng chống thiên tai.

c. Nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống thiên tai

* Một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới: 1) Kiện toàn tổ chức, phân công cụ thể ban chỉ đạo, ban chỉ huy phòng, chống thiên tai các cấp. 2) Xây dựng phương án phòng, chống thiên tai cấp quốc gia và cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 3) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Thủy lợi, Luật Quy hoạch, Luật Khí tượng thủy văn và các văn bản bổ sung. 4) Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn công trình an toàn trước thiên tai, nghị định giám sát an toàn thiên tai; điều chỉnh, bổ sung các quy định về thu hồi, tái thiết và tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ sau thiên tai. 5) Xây dựng chính sách xã hội hóa công tác phòng, chống thiên tai, tập trung khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp tham gia phòng chống thiên tai, cung cấp dịch vụ công, bảo hiểm rủi ro thiên tai. , nghiên cứu khoa học, xây dựng các công trình phòng chống thiên tai. 6) Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai. 7) Xây dựng Trung tâm Quốc gia về Phòng chống thiên tai đáp ứng nhu cầu theo dõi, giám sát các hoạt động xã hội, cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai và diễn biến thiên tai để tham mưu nhanh. nhanh chóng, kịp thời, chính xác và hiệu quả. 8) Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho văn phòng thường trực các cấp; đảm bảo kết nối trực tuyến từ cơ quan phòng, chống thiên tai Trung ương đến các tỉnh và các công trình phòng, chống thiên tai cấp quốc gia để chỉ đạo, điều hành có hiệu quả. 9) Hoàn thành xử lý khẩn cấp sự cố đê, đập, sơ tán dân bị lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trong năm 2017. 10) Xây dựng chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai. vùng tai. 11) Huy động sự tham gia của khu vực tư nhân trong công tác phòng, chống thiên tai; thúc đẩy các hoạt động công cộng trong phòng chống thiên tai. 12) Đẩy mạnh việc thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai. 13) Tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai. 14) Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng, hướng dẫn kỹ năng tự ứng phó trong các tình huống, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại do thiên tai gây ra. 15) Tăng cường hợp tác quốc tế, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai.

* Một số nhiệm vụ lâu dài: 1) Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và nhân dân trong việc chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả và tái thiết sau thiên tai. 2) Giảm nhẹ thiên tai đối với con người và cơ sở hạ tầng miền núi do lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. 3) Nâng cao năng lực ứng phó với lũ lớn, đảm bảo an toàn vùng hạ du trên các lưu vực sông, đặc biệt là Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải miền Trung. 4) Tăng cường năng lực ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trên biển, ven biển và trên đất liền. 5) Hạn chế xói lở bờ sông, bờ biển, trọng tâm là ven biển miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long. 6) Giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, thích ứng với biến đổi khí hậu. và các khu vực.

2. Một số lưu ý về công tác thông tin, tuyên truyền về thiên tai, công tác cứu trợ, an sinh xã hội

– Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với các phương tiện thông tin cơ sở để kịp thời truyền tải thông tin đến từng người dân để họ chủ động phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

– Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin, truyền thông đưa tin kịp thời về công tác ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các lực lượng.

– Chú trọng trách nhiệm của các cấp, các ngành trong chỉ đạo ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thể hiện qua việc kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai hàng năm. , phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng theo từng phương án nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc ứng phó với thiên tai.

– Phản ánh những vấn đề cần nghiên cứu, bổ sung như quy chế phối hợp, điều hành các lực lượng tham gia ứng phó với thiên tai; quy định về thành lập và cơ chế, chính sách, phương thức sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai; điều chỉnh quy trình hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là một số vấn đề cần xử lý ngay như hỗ trợ lương thực, thực phẩm, hóa chất khử trùng, xử lý sau môi trường. bão lũ, hỗ trợ giống để khôi phục sản xuất …

Trên đây là những dàn ý, mẫu văn bản tuyên truyền phòng, chống thiên tai hay nhất năm 2022. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác tại chuyên mục Văn hóa – Du lịch – Thể thao.

  • Mẫu bảng tổng hợp phân bổ hàng hóa phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
  • Mẫu bảng tổng hợp hàng hóa phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button