Học tập

Tiếng Anh 7 Unit 4: Comprehension Soạn Anh 7 trang 46 sách Cánh diều

Tiếng Anh 7 Đơn vị 4 Hiểu giúp các em học sinh lớp 7 trả lời câu hỏi Tiếng Anh phần A, B, C trang 46 sách Kite, What is the coldest place on earth trước khi đến lớp.

Ôm Unit 4 lớp 7 trang 46 được biên soạn bám sát chương trình SGK Tiếng Anh 7 Explorer. Qua đó giúp các em nhanh chóng nắm vững kiến ​​thức để trả lời các câu hỏi, từ đó học tốt môn Tiếng Anh 7. Dưới đây là lời giải chi tiết. Đọc hiểu Tiếng Anh 7 Unit 4, mời các bạn đón đọc.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 4 Computing

  • Câu A
  • THÔNG BÁO
  • CÂU HỎI

Câu A

Trả lời các câu hỏi về Extreme Amazon. (Trả lời các câu hỏi về Extreme Amazon)

Bài đọc hiểu Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 trang 46 | Khám phá Tiếng Anh 7 Cánh diều (ảnh 1)

Câu trả lời

1 C

2 C

3-c

4-b

5-c

Hướng dẫn dịch thuật

1. Bài đọc chủ yếu kết nối về tầm quan trọng của Amazon

2. Sông Amazon khoảng 6000km. Dài

3. Sông Amazon hẹp hơn trong mùa mưa

4. Trong dòng 10, từ “loài” có nghĩa là loài.

5. 1/5 số loài chim trên thế giới sống trong rừng nhiệt đới Amazon

THÔNG BÁO

Toàn bộ web từ. (Hoàn thành bảng sau)

Câu trả lời

1- dài nhất

2- lớn nhất

3- cao nhất

4- côn trùng

5- nguy hiểm nhất

CÂU HỎI

Thảo luận với đối tác. Bạn biết về những khu rừng nhiệt đới nào khác? Mô tả chúng.(Kể cho một người bạn cùng nhóm. Bạn có biết khu rừng nhiệt đới nào khác không? Hãy mô tả chúng)

Câu trả lời được đề xuất

Rừng nhiệt đới Đông Nam Á là những khu rừng nhiệt đới lâu đời nhất trên Trái đất, có từ kỷ nguyên Pleistocen cách đây 70 triệu năm. Nó có sự phong phú và đa dạng về mặt sinh học chưa từng có ở rừng nhiệt đới Amazon hay châu Phi. Tuy nhiên, Đông Nam Á đang mất rừng nhiệt đới nhanh hơn bất kỳ khu vực xích đạo nào khác và có ít rừng mưa nguyên sinh nhất còn lại.

Hướng dẫn dịch thuật

Rừng nhiệt đới Đông Nam Á là những khu rừng nhiệt đới lâu đời nhất trên Trái đất, có niên đại từ kỷ nguyên Pleistocen cách đây 70 triệu năm. Nó có sự phong phú và đa dạng sinh học chưa từng có ở rừng nhiệt đới Amazon hay châu Phi. Tuy nhiên, Đông Nam Á đang mất rừng nhiệt đới nhanh hơn bất kỳ khu vực xích đạo nào khác và có ít rừng mưa nguyên sinh nhất còn lại.

Tiếng Anh 7 Đơn vị 4 Hiểu giúp các em học sinh lớp 7 trả lời câu hỏi Tiếng Anh phần A, B, C trang 46 sách Kite, What is the coldest place on earth trước khi đến lớp.

Ôm Unit 4 lớp 7 trang 46 được biên soạn bám sát chương trình SGK Tiếng Anh 7 Explorer. Qua đó giúp các em nhanh chóng nắm vững kiến ​​thức để trả lời các câu hỏi, từ đó học tốt môn Tiếng Anh 7. Dưới đây là lời giải chi tiết. Đọc hiểu Tiếng Anh 7 Unit 4, mời các bạn đón đọc.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 4 Computing

  • Câu A
  • THÔNG BÁO
  • CÂU HỎI

Câu A

Trả lời các câu hỏi về Extreme Amazon. (Trả lời các câu hỏi về Extreme Amazon)

Bài đọc hiểu Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 trang 46 | Khám phá Tiếng Anh 7 Cánh diều (ảnh 1)

Câu trả lời

1 C

2 C

3-c

4-b

5-c

Hướng dẫn dịch thuật

1. Bài đọc chủ yếu kết nối về tầm quan trọng của Amazon

2. Sông Amazon khoảng 6000km. Dài

3. Sông Amazon hẹp hơn trong mùa mưa

4. Trong dòng 10, từ “loài” có nghĩa là loài.

5. 1/5 số loài chim trên thế giới sống trong rừng nhiệt đới Amazon

THÔNG BÁO

Toàn bộ web từ. (Hoàn thành bảng sau)

Câu trả lời

1- dài nhất

2- lớn nhất

3- cao nhất

4- côn trùng

5- nguy hiểm nhất

CÂU HỎI

Thảo luận với đối tác. Bạn biết về những khu rừng nhiệt đới nào khác? Mô tả chúng.(Kể cho một người bạn cùng nhóm. Bạn có biết khu rừng nhiệt đới nào khác không? Hãy mô tả chúng)

Câu trả lời được đề xuất

Rừng nhiệt đới Đông Nam Á là những khu rừng nhiệt đới lâu đời nhất trên Trái đất, có từ kỷ nguyên Pleistocen cách đây 70 triệu năm. Nó có sự phong phú và đa dạng về mặt sinh học chưa từng có ở rừng nhiệt đới Amazon hay châu Phi. Tuy nhiên, Đông Nam Á đang mất rừng nhiệt đới nhanh hơn bất kỳ khu vực xích đạo nào khác và có ít rừng mưa nguyên sinh nhất còn lại.

Hướng dẫn dịch thuật

Rừng nhiệt đới Đông Nam Á là những khu rừng nhiệt đới lâu đời nhất trên Trái đất, có niên đại từ kỷ nguyên Pleistocen cách đây 70 triệu năm. Nó có sự phong phú và đa dạng sinh học chưa từng có ở rừng nhiệt đới Amazon hay châu Phi. Tuy nhiên, Đông Nam Á đang mất rừng nhiệt đới nhanh hơn bất kỳ khu vực xích đạo nào khác và có ít rừng mưa nguyên sinh nhất còn lại.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button