Học tập

Toán 6 Bài 9: Dấu hiệu chia hết Giải Toán lớp 6 trang 37 – Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải Toán 6 bài 9: Dấu chia hết giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, trả lời nhanh tất cả các câu hỏi trong phần Hoạt động, Luyện tập, Ứng dụng, Thử thách nhỏ và 7 bài tập SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 34, 35, 36, 37.

Qua đó, giúp các em biết cách sử dụng các dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 để xác định một số có chia hết cho 2, 5, 9, 3 hay không. Đồng thời, cũng giúp quý thầy cô nhanh chóng soạn giáo án bài 9 chương II: Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên trong bài viết dưới đây của Emojiplay:

Giải Toán 6 bài 9: Dấu tích cuối sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Giải Toán 6 Nối kiến ​​thức Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

  • Hoạt động 1
  • Hoạt động 2
  • Thực hành 1
 • Giải Toán 6 Nối kiến ​​thức Dấu hiệu chia hết cho 9, cho 3

  • 3 hoạt động
  • Hoạt động 4
  • Thực hành 2
  • Vận dụng
  • 5. Hoạt động
  • Hoạt động 6
  • Thực hành 3
 • Giải Toán 6 Nối Kiến Thức Bài 9 trang 36 – Thử thách nhỏ
 • Giải bài tập Toán 6 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 37 tập 1

  • Bài 2.10
  • Bài 2.11
  • Bài 2.12
  • Bài 2.13
  • Bài 2.14
  • Bài 2.15
  • Bài 2.16

Câu trả lời được đề xuất:

* Xét nhóm các số chia hết cho 3: 42; 234

+) Xét số 42 có tổng các chữ số là: 4 + 2 = 6, vì 6 3 nên (4 + 2) 3

+) Xét số 234 có tổng các chữ số là: 2 + 3 + 4 = 9, vì 9 3 nên (2 + 3 + 4) 3

* Xét nhóm các số không chia hết cho 3: 80; 191

+) Xét số 80 có tổng các chữ số là: 8 + 0 = 8, vì 8 3 nên (8 +0) 3

+) Xét số 191 có tổng các chữ số là: 1 + 9 + 1 = 11, vì 11 3, (1 + 9 + 1) 3

Thực hành 3

Thay dấu * bằng một chữ số cho các số \ overline {12 * 5} chia hết cho 3.

Câu trả lời được đề xuất:

Con số \ overline {12 * 5} ⋮ 3 thì tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 3.

Vậy (8 + *) ⋮ 3.

Vì 0 ≤ * ≤ 9 * ∈ {1; 4; 7}

Vậy các số cần tìm là: 1 215; 1 245; 1 275

Giải Toán 6 Nối Kiến Thức Bài 9 trang 36 – Thử thách nhỏ

Bạn cần tìm đường đến siêu thị. Biết rằng Hà chỉ được đi qua các ô chứa các số chia hết cho 2 hoặc chia hết cho 3 và mỗi ô chỉ được đi một lần. Giúp Hà đi siêu thị.

Thử thách nhỏ

Câu trả lời được đề xuất:

Vì Hà chỉ có thể đi qua các ô chứa các số chia hết cho 2 hoặc 3 nên Hà không thể đi qua các ô chứa các số:

5; 17; 19; 65; 77 vì các số này không chia hết cho 2 và 3.

Có nhiều cách để Hà đi siêu thị, sau đây là 2 cách:

Cách 1: Hà → 21 → 15 → 2020 → 72 → 123 → 136 → 1245 → siêu thị

Phương án 2: Hà → 12 → 6 → 21 → 15 → 2020 → 72 → 123 → 136 → 1245 → siêu thị

Giải bài tập Toán 6 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 37 tập 1

Bài 2.10

Số nào sau đây chia hết cho 2 và số nào chia hết cho 5?

324; 248; 2 020; 2 025

Câu trả lời được đề xuất:

 • Các số chia hết cho 2 là: 324; 248; 2 020
 • Các số chia hết cho 5 là: 2 020; 2 025

Bài 2.11

Số nào sau đây chia hết cho 3 và số nào chia hết cho 9?

450; 123; 2 019; 2 025

Câu trả lời được đề xuất:

 • Các số chia hết cho 3 là: 450; 123; 2 019; 2 025
 • Các số chia hết cho 9 là: 450; 2 025

Bài 2.12

Lớp 6 của một trường có 290 học sinh đi tham quan dã ngoại. Cô giáo chủ nhiệm muốn chia đều các học sinh lớp 6 thành 9 nhóm. Hỏi cô ấy xem cô ấy có thể nhóm như vậy được không?

Câu trả lời được đề xuất:

Tổng các chữ số của 290 là 11 không chia hết cho 9 nên 290 không chia hết cho 9

Vì vậy, không thể chia đều số học sinh lớp 6 thành 9 nhóm.

Bài 2.13

Có 162 học sinh tham gia chương trình đào tạo bóng đá, được chia thành các đội. Mỗi đội cần 9 học sinh. Có đội nào không có 9 học sinh?

Câu trả lời được đề xuất:

Tổng các chữ số của 162 là 9 chia hết cho 9 nên nếu chia 162 học sinh thành các nhóm thì không có nhóm nào không có 9 học sinh.

Bài 2.14

Thay dấu * bằng một chữ số thành một số \ overline {345}

a) Chia hết cho 2

b) Chia hết cho 3

c) Chia hết cho 5

d) Chia hết cho 9

Câu trả lời được đề xuất:

một số \ overline {345} Nếu nó chia hết cho 2 thì nó phải kết thúc bằng chữ số chẵn.

Vì vậy ta có thể thay * bằng các chữ số: 0; 2; 4; 6; số 8

b) Số \ overline {345} chia hết cho 3 thì tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 3.

Vậy 12 + * chia hết cho 3.

Vì 12 chia hết cho 3 nên * cũng chia hết cho 3

Vì vậy ta có thể thay * bằng các chữ số: 0; 3; 6; 9

c) Số \ overline {345} Nếu nó chia hết cho 5 thì nó phải kết thúc bằng 0 hoặc 5.

Vì vậy, bạn có thể thay thế * bằng các chữ số: 0; 5

d) Số \ overline {345} Nếu nó chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 9

Vậy 12 + * chia hết cho 9

Vì vậy, bạn có thể thay thế * bằng chữ số 6

Bài 2.15

Dùng 3 chữ số 3, 0, 4 viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thoả mãn một trong hai điều kiện:

 1. Các số đó chia hết cho 2
 2. Các số đó chia hết cho 5

Câu trả lời được đề xuất:

 1. Các số chia hết cho 2: 304; 340; 430
 2. Các số chia hết cho 5: 340; 430

Bài 2.16

Từ các chữ số 5, 0, 4, 2 hãy viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho mỗi số đó chia hết cho 3.

Câu trả lời được đề xuất:

Chúng tôi nhóm các chữ số để tổng của chúng chia hết cho 3:

5 + 4 + 0 = 9; 4 + 2 + 0 = 6;

Các số cần tìm là: 504; 540; 405; 450; 420; 402; 240; 204

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button